Spoločenské podujatia

Kostolianske krojované slávnosti 2. ročník

V nedeľu, 30. augusta 2015 sa pri kultúrnom dome konal 2. ročník Kostolianskych krojovaných slávností.  Podujatia sa okrem miestnych skupín Briežok a Turňa zúčastnili folklórne a spevácke skupiny z blízkeho okolia (Pelúsok Martin nad Žitavou, Sľažianka, Trnky z Chyzeroviec, hudobná skupina Kortina). Priebeh podujatia zachytil svojim fotoaparátom pán Karol Psota.

236-krát videné