Športové akcie

Beh oslobodenia obce Jedľové Kostoľany

Dňa 26.apríla 2009 o 13,30 hod. sa uskutočnil beh oslobodenia našej obce. Počasie sa vydarilo, bol krásny slnečný deň, čo sa v nemalej miere odzrkadlilo aj na počte zúčastnených.

Akcia oficiálne začala položením kvetov k pomníku padlých vojakov a obyvateľov obce. Nasledovalo krátke technické a organizačné oboznámenie a potom už štartovali jednotlivé kategórie. Atmosféru približuje niekoľko záberov. 
Po ukončení nasledovalo vyhodnotenie jednotlivých kategórií. Organizátori vyslovujú ešte raz poďakovanie všetkým zúčastneným za skvelú atmosféru a spoločne sa už teraz tešia na ďalší ročník tejto tradičnej športovej akcie.
 
 
Výsledková listina:
 
 
128-krát videné