Spoločenské podujatia

Fašiangy 2017

Uplynulý víkend sa v obciach Malá Lehota, Veľká Lehota a Jedľové Kostoľany konal jubilejný 30.ročník medzinárodného stretnutia gajdošov a gajdošských hudieb – Gajdošské fašiangy.

Od rána sa konala tradičná pochôdzka fašiangovníkov po obci a pri kultúrnom dome sa pripravovali zabíjačkové špeciality.

Vo večernom programe vystupovali deti z materskej školy, žiaci základnej školy, detský folklórny súbor Briežok a folklórna skupina Turňa z Jedľových Kostolian a gajdoši a folklórne skupiny zo Slovenska, Čiech, Poľska, Albánska, Španielska, Írska a Škótska.

Fašiangový víkend ukončila v nedeľu gajdošská svätá omša a po nej slávnostný obed v priestoroch OcÚ.

Fotomateriál z víkendu zabezpečil pán Karol Psota

Pochôdzka fašiangovníkov po obci:

 

Večerný program:

 

Gajdošská sv. omša a slávnostný obed:

392-krát videné