Športové akcie

Hasičská súťaž 2010

V nedeľu, 27.júna 2010, sa uskutočnila tradičná hasičská súťaž o „Putovný pohár starostu obce Jedľové Kostoľany“. Súťažilo sa podľa súťažného poriadku DPO SR v disciplínach štafeta a vodný útok. Akcia už tradične dostala vďaka odduševneniu súťažiacich aj množstvu divákov tú správnu atmosféru. Bolo postarané o zábavu aj o občerstvenie. Prvenstvo a Putovný pohár starostu si odnieslo družstvo súťažiacich z DHZ Topoľčianky. Ďalšie poradie – 2. miesto DHZ Tesárske Mlyňany, 3. miesto vlaňajší víťaz DHZ Sľažany, 4. miesto DHZ Jedľové Kostoľany a 5. miesto DHZ Hradisko z Českej republiky.
170-krát videné