Športové akcie

Hasičská súťaž „O pohár starostu obce“

V nedeľu, 29. júna 2014 sa na miestnom futbalovom ihrisku konala hasičská súťaž „O pohár starostu obce“.  Zúčastnili sa jej družstvá dobrovoľných hasičských zborov z okolitých obcí. Niekoľko záberov z akcie nájdete v galérii (obrazový materiál: Karol Psota).

131-krát videné