Spoločenské podujatia

Kostolianske krojované slávnosti 5. ročník

V sobotu, 25. augusta 2018 sa pri kultúrnom dome konal 5. ročník Kostolianskych krojovaných slávností. Podujatie láka z roka na rok väčší počet návštevníkov, pre ktorých bol aj teraz pripravený bohatý kultúrny program, občerstvenie a samozrejme nechýbali ani zábavné atrakcie pre deti.

Pred začiatkom podujatia privítal starosta obce p. Dušan Kazimír všetkých účinkujúcich a o 16,00 začal oficiálny program vystúpením folklórnej skupiny Volkovčanka z Volkoviec. Ďalej vystupovali FS Briežok z Jedľových Kostolian, FS Požitavan zo Žitavian, SS Hronka Brehy, muzikanti z Veľkej Lehoty, Ľudová hudba Bystrina, heligónkár Adrián Šuška z Lovčice-Trubín a záver patril folklórnej skupine Turňa z Jedľových Kostolian, ktorá týmto vystúpením zároveň prezentovala prierez 25-tich rokov svojej existencie (spomienku na oslavy 20. výročia v roku 2013 nájdete tu). Po ukončení vystúpenia starosta obce poďakoval účinkujúcim a vedúcim súborov odovzdal pamätné listy.

Program pokračoval spoločným vystúpením muzikantov z viacerých súborov a potom nasledoval koncert hudobnej skupiny DUO JAMAHA. Po jeho ukončení pokračovala zábava v sále kultúrneho domu, kde do tanca hrala skupina Kollarband.

Zvyšujúca sa atraktivita tohto už tradičného podujatia aj vďaka dobre zvládnutej organizácií zo strany pracovníkov Obecného úradu dáva záruku, že ďalšie ročníky budú nemenej zaujímavé, preto všetkým účinkujúcim a zúčastneným želáme pevné zdravie a už vopred sa na vás tešíme v roku 2019.

Obrazový materiál  z podujatia, ktorý nájdete v našej galérií, pripravili p. Patrícia Kapitánčiková a p. Karol Psota.

 

870-krát videné