Spoločenské podujatia

Kostoliansky gulášmajster – 1. ročník

V sobotu 22.9.2018 sa pod záštitou Obecného úradu uskutočnil 1. ročník súťaže vo varení gulášu s názvom „Kostoliansky gulášmajster“.  Svoje kulinárske umenie sa podujalo predviesť dvanásť prihlásených súťažných družstiev. Napriek už takmer jesennému a chladnému počasiu podujatie prilákalo veľké množstvo návštevníkov, pre ktorých bolo čakanie na vyhlásenie víťaza spestrené občerstvením a hudobnou produkciou výborných muzikantov zo skupiny LEN TAK. Počas ich vystúpenia porota hodnotila výsledné produkty snahy súťažiacich a po 19,00 pristúpil starosta obce k vyhláseniu výsledkov. 

Ako tretí v poradí skončil veliteľ miestneho DHZ Ján Cigáň so svojim kolektívom, druhý bol Milan Dobiaš et al. a na prvom mieste sa umiestnila Martina Mihálová.

Po vyhlásení víťazov pokračovala zábava až do neskorej noci s country hudobnou skupinou RANČ.

Prvý ročník tejto akcie sa stretol so záujmom a pozitívnymi reakciami všetkých zúčastnených, preto sa už teraz tešíme na súťažiacich a návštevníkov aj takto o rok.

Atmosféru podujatia zachytili svojim objektívom p. Karol Psota a p. Patrícia Kapitánčíková, video z vystúpenia skupiny LEN TAK a vyhlasovania víťazov admin.

Hudobná skupina LEN TAK

Vyhlásenie víťazov

1327-krát videné