Aktuality Informácia

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Obec Jedľové Kostoľany u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva v Jedľových Kostoľanoch:

Volebný obvod č. 1

 1. Štefan Bošiak, 53 r., živnostník, Smer – sociálna demokracia
 2. Jaroslav Bugár, Ing., 34 r., vedúci technického úseku, nezávislý kandidát
 3. Emil Cibiri, 61 r., údržbár, Smer – sociálna demokracia
 4. Milan Dobiaš, Ing., PhD., 40 r., výskum a veda SPU Nitra, Slovenská národná strana
 5. Vladimír Homola, 48 r., zvárač, Smer – sociálna demokracia
 6. Dušan Kazimír, Ing., 36 r., podnikateľ, Smer – sociálna demokracia
 7. Dana Kellnerová, Mgr., 30 r., obchodný zástupca, Slovenská národná strana
 8. Bianca Kukučková, 21 r., chemická laborantka, Slovenská národná strana
 9. Katarína Líška, 40 r., materská dovolenka, Sme rodina – Boris Kollár
 10. Michal Rosol, Mgr., 30 r., projektový manažér, Smer – sociálna demokracia
 11. Roman Vojtela, Ing., 34 r., odborný radca, Slovenská národná strana
 12. Roman Zimmermann, 49 r., technik, Smer – sociálna demokracia

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

V Jedľových Kostoľanoch, 25.09.2018

Dušan Kazimír, starosta obce

716-krát videné