Spoločenské podujatia

Posedenie s jubilantmi

V nedeľu, 18.októbra 2009 sa v miestnom kultúrnom dome pod záštitou Obecného úradu a starostu obce uskutočnilo tradičné stretnutie s našimi jubilantmi.Pozvaných oslávencov bolo 50, akcie sa zúčastnilo 29 z nich. Účastníci obdržali sladký darček – med a potom sa podpísali do pamätnej knihy. Program pokračoval vystúpením detí z MŠ a školského klubu. Po záverečnom vystúpení folklórnej skupiny Turňa pokračovalo stretnutie neformálnou spoločenskou časťou. Všetkým jubilantom aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme.
 
Časť z príhovoru starostu obce:
Ani nezbadáme, keď prídu bociany. Iba sa zrazu objavia. Nezbadáme, kedy odlietajú a zrazu nás len opustia. V noci prilietajú a v noci odlietajú. Práve tak nebadane sa míňajú aj naše roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži staroba, keď sa v nej zrazu ocitneme. Naše dnešné stretnutie nevyplýva len zo spoločenského bontónu. Poslanci obecného zastupiteľstva a ja ako starosta obce vnímame prijatie Vás, drahí oslávenci, ako výnimočný sviatok. Staroba môže dohnať krehkú telesnú schránku k rozpadnutiu. Ale myšlienky, učenie, životná skúsenosť dobrých a múdrych ľudí nestárne, nerozpadáva sa. Slávnostné prijatie môže len symbolicky vyjadriť pokorný hold, ktorý Vám chceme úprimne vzdať.
 
321-krát videné