Informácia

Oznámenie – Návrh programu starostlivosti o lesy pre Lesný celok Topoľčianky a Žitavany a návrh na vyhlásenie ochranných lesov na obdobie 2023-2032

SKM_C22723061213450
33-krát videné