Spoločenské podujatia

Reprezentačný ples obce – 5. ročník

V sobotu, 27. januára 2024 sa konal v poradí 5. ročník Reprezentačného plesu obce Jedľové Kostoľany. Hostí privítal starosta obce pán Roman Vojtela. O tanečnú zábavu sa počas večera a noci starala skupina Kontrast. Nechýbala bohatá tombola, výborné občerstvenie a dobrá nálada. Kultúrny program bol doplnený vystúpením fakírky Kiki Kristiny Gyepešovej a hudobnou vsuvkou Hanky Kazimírovej a Adriána Šušku.

Touto cestou by sme chceli vyjadriť poďakovanie všetkým ktorí sa podieľali na príprave, organizácii a zabezpečovaní plesu: zamestnancom obecného úradu, kuchárkam, obsluhe, dievčatám za zrealizovanú výzdobu kultúrneho domu Simona BurganPetra Potocká, sponzorom a všetkým, ktorí sa pričinili o perfektnú zábavu a atmosféru.

ĎAKUJEME

 

Fotomateriál z večera pre nás pripravili pán Karol Psota a pani Patrícia Kapitánčíková. Ďakujeme.

Karol Psota:

Patrícia Kapitánčiková:


Sponzori:


 

3087-krát videné