Informácia

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu – plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií na území Nitrianskeho kraja pre roky 2021-2027

SKM_C22722122309090
48-krát videné