Informácia

Informácia – režim ŠKD v školskom roku 2023/2024

Obec Jedľové Kostoľany, ako zriaďovateľ Základnej školy Jedľové Kostoľany a Materskej školy Jedľové Kostoľany, z dôvodu zefektívnenia prevádzkového času a na základe požiadaviek rodičov predlžuje prevádzku v zariadeniach a mení režim ŠKD v školskom roku 2023/2024 nasledovne :

  1. ŠKD je v prevádzke spravidla celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov.
  2. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou školského poriadku ŠKD.
    Ranná prevádzka ŠKD od 7:00 do 7:45 – príchod detí, kolektívne spoločenské hry, individuálne hry – Mgr. Jana Biela
    Poobedňajšia prevádzka ŠKD od 11:45 do 16:00 – Mgr. Emília Hrúzová
  3. Režim materskej školy nasledovne: Od 6:30 do 16:30 hod.
354-krát videné