Spoločenské podujatia

Storočná jubilantka

Dňa 16. mája 2012 sa dožila nádherného životného jubilea obyvateľka našej obce, pani Amália Ďuriačová. Z historického pohľadu sa narodila ešte v časoch Rakúsko-Uhorska, 16. mája 1912, prežila dve svetové vojny, päť republík a aj niekoľkých prezidentov. Oslava sa konala v sobotu, 19. mája 2012 v sále Kultúrneho domu v Jedľových Kostoľanoch za účasti širokej rodiny, známych a predstaviteľov obce. K stým narodeninám prišiel zablahoželať svojim vystúpením aj miestny folklórny súbor Turňa. Niekoľko záberov z tejto osobnostne aj spoločensky významnej udalosti si môžete prezrieť v našej galérii.  Prikladáme aj informačný šot, nakrútený televíziou JOJ.
Oslávenkyni si dovoľujeme aj touto formou ešte raz zaželať mnoho krásnych chvíľ v kruhu svojich najbližších.
Obrazový materiál :  Karol Psota

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhMI91tg9D0&feature=youtu.be


138-krát videné