Ďalšie informácie

Výsledky volieb 25.6.2011 – starosta obce

Výsledky nových  volieb do orgánom samosprávy obcí konané  dňa 25.06.2011 – starosta obce Jedľové Kostoľany
Počet voličov zapísaných v zozname voličov vo volebnom okrsku          785
počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní                                             509
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku                                                             509
Počet platných odovzdaných hlasov                                                               506
Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce:
 Ing. Milan Dobiaš                                                                                       52
Jozef Ďuriač                                                                                                 101
Erika Ferová                                                                                                 119
Dušan Kazimír                                                                                            234
 
238-krát videné