Úradná tabuľa - expirované

Oznam o neprítomnosti zapisovateľky miestnej volebnej komisie

V pondelok 10.9.2018 zapisovateľka miestnej volebnej komisie z dôvodu konania školenia miestnych volebných komisií nebude prítomná na pracovisku.

Kandidátne listiny a oznámenia o delegovaní môžete odovzdať v utorok, 11.9.2018 v čase od 7,30 do 24,00.

100-krát videné