Informácia

Voľby do orgánov samosprávy obcí – informácia

V súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov starosta obce Jedľové Kostoľany vymenoval:

Mgr. Patríciu Kapitánčikovú
Obecný úrad Jedľové Kostoľany
951 96 Jedľové Kostoľany 297,
t.č. 037 6338 225, mobil 0908 514 465, e-mail uradjk@tekov.sk

za zapisovateľa miestnej volebnej komisie obce Jedľové Kostoľany pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10. novembra 2018.

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie v obci Jedľové Kostoľany pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia dňa 10. novembra 2018 je:

uradjk@tekov.sk

97-krát videné