Úradná tabuľa - expirované

Vyhlásenie kandidatúry – voľby starostu obce 25.6.2011

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY
pre voľby starostu obce v Jedľových Kostoľanoch
konané dňa 25. júna 2011
 

Miestna volebná komisia  v  Jedľových  Kostoľanoch  podľa  §  23  zákona SNR 
č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu obce zaregistrovala týchto kandidátov:

1. MIilan Dobiaš, Ing., 33, technik, Jedľové Kostoľany č. 29, Slovenská národná strana
2. Jozef Ďuriač, 53, strojný technik, Jedľové Kostoľany č. 17, Ľudová strana – Hnutie za demokratické Slovensko
3. Erika Ferová, 45, účtovníčka, Jedľové Kostoľany č. 287, nezávislý kanditát
4. Dušan Kazimír, 49, súkromný podnikateľ, Jedľové Kostoľany č. 93, nezávislý kandidát

V Jedľových Kostoľanoch, 06.05.2011   
                                                 Viera Rajnohová – predseda volebnej komisie
66-krát videné