Informácia

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí požiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom

KMBT_215_02167
124-krát videné