Úradná tabuľa - expirované

Výzva

Západoslovenská distribučná a.s. Bratislava, Správa energetických zariadení Stred, ako poverený správca elektrických sietí na distribúciu elektrickej energie vyzýva vlastníkov, nájomcov, alebo správcov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenská distribučná a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť, alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy.

Termín: do 15.3.2017

Celý text výzvy čítajte TU

17-krát videné