Ďalšie informácie

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán, zmeny a doplnky č.2“

UzemnyPlanZaD2Oznamenie

 

Predmetné oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Jedľové Kostoľany Zmeny a doplnky č.2“ je zverejnené TU (odkaz), alebo je k nahliadnutiu na Obecnom úrade počas úradných hodín.

Písomné stanovisko k oznámeniu môžu dotknuté subjekty / verejnosť podľa par. 6 ods. 6 zákona 24/2006 Z.z. doručiť na adresu: 

Okresný úrad Zlaté Moravce
Odbor starostlivosti o životné prostredie 
Sládkovičova 3
95301 Zlaté Moravce

do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia, t.j. do 30.11.2016.

Konzultácie k predmetnému strategickému dokumentu je možné vykonať v zmysle par. 63 zákona č. 24/2006 Z.z. počas celého procesu na OÚ Zlaté Moravce, odbor starostlivosti o životné prostredie v pracovných dňoch počas úradných hodín.

57-krát videné