Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 10/2023, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o financovaní materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN 102023
43-krát videné