Ďalšie informácie

Zaslanie záverečného stanoviska z posúdenia dokumentu „Program odpadového hospodárstva“

Zaslanie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2016-2020“

List:
ListZaslanieZS

Záverečné stanovisko:
ZaverecneStanovisko

33-krát videné