Spoločenské podujatia

20. výročie vzniku folklórnej skupiny Turňa

V nedeľu, 14.7.2013 sa pod záštitou Obecného úradu a starostu obce konalo kultúrne podujatie pri príležitosti 20. výročia vzniku folklórnej skupiny Turňa. V programe okrem samotných oslávencov vystúpili žiaci miestnej materskej a základnej školy, naši fašiangovníci, folklórna skupina Skerešovanka z Obýc a folklórna skupina Benát z Machuliniec. Zablahoželať im prišiel aj gajdoš pán Milan Rusko a poslanec NRSR Mgr. Marián Kéry s poradkyňou Zitou Koprdovou.
Na záver obdržali pamätné listy aktívni členovia skupiny (Slavko Beňo, Vladimír Beňo, Anna Beňová, Štefánia Beňová, Ľudmila Biela, Zdenka Dobiašová, Jozef Gubov, Hedviga Hladká, Mária Hlbočanová, Ladislav Jonis, Štefan Kazimír, Vlasta Kazimírová, Jaroslav Mašír, Sidónia Mihálová Gajdošová a Elena Pytlová), aj pozvaní, už neaktívni členovia (Helena Bošiaková, Viliam Bugár, Katarína Bugárová, Hedviga Ďatková, Irena Ďatková, Emília Ďuriačová, Anna Gajdošová, Božena Kapitančíková, Anna Kurucová, Jozef Lukáč, Ján Marek, Emília Partlová, Štefánia Podraská, Viola Vargová a Marcela Zimmermannová). Pamätnými plaketami boli odmenení zaslúžilí členovia – Slavko Beňo, Štefan Kazimír, Ján Marek, Jaroslav Mašír a Elena Pytlová.
V podvečer hrala do tanca dychová hudba Vozokanka. Pre prítomných bolo k dispozícií občerstvenie a pre deti aj nafukovacia šmýkačka.
Za rozsiahly obrazový materiál z podujatia, ktorý nájdete v galérii, patrí srdečná vďaka fotografovi, pánovi Karolovi Psotovi.


Ďalšie foto od Milana

 

338-krát videné