Školské aktivity

Európsky deň jazykov

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov našu školu pekne reprezentovali žiaci, ktorí sa zúčastnili súťaže „Brána jazykov otvorená“ na Gymnáziu Janka Kráľa v Zlatých Moravciach, v ktorej si mohli preveriť (nielen) svoje jazykové zručnosti pri riešení netradičných úloh v anglickom, nemeckom, ruskom, a dokonca aj v latinskom jazyku.

Pri rovnakej príležitosti sa konala aj súťaž Európsky deň jazykov (kvíz o Európe) na Obchodnej akadémii v Zlatých Moravciach, v ktorej naše ôsmačky B. Drienovská, L. Drienovská a R. Ďuriačová získali krásne 2. miesto.

V našej škole sme si tento deň pripomenuli rôznymi zaujímavými aktivitami na hodinách anglického jazyka.

(Zdroj: https://zsjedlovekostolany.edupage.org)

453-krát videné