Spoločenské podujatia

Fašiangy 2014

Napriek tomu, že naša stránka od svojho vzniku zachytáva relatívne krátky časový úsek života našej obce, pri takýchto tradičných podujatiach, ako sú fašiangy, je toto plynutie času krásne ilustrovateľné. Porovnávaním minulých ročníkov so súčasnosťou vidíme, ako sa nám táto tradícia nielen zachováva, ale i rozvíja, na záberoch porovnávame zmeny starých tvárí v čase a vidíme, ako nám pribúda nová generácia nielen fašiangovníkov, ale i obyvateľov.

Okrem takýchto potešiteľných vecí si však uvedomujeme aj iné životné zákony, že rok s rokom sa stretne vždy, no človek s človekom sa vždy stretnúť nemusí. Fašiangovníci si okrem rozdávania radosti a dobrej nálady v príbytkoch obyvateľov obce uctili aj pamiatku svojho dlhoročného „hlavného vinšovníka“, Milana Kapitančíka, na ktorého úsmev a slová po zaklopaní na dvere: „Máte fašangy?“ si spomínajú možno viacerí.
Život však plynie ďalej a verím, že mnoho týchto jedinečných okamihov, zdokumentovaných pánom Karolom Psotom (Karol, srdečná vďaka ešte raz), ostane aj v tejto forme zachovaných pre budúce generácie, rovnako ako aj táto pekná tradícia.
Prvýkrát po dlhom čase bol tento fašiangový víkend bez snehu, v príjemnom a slnečnom, takmer jarnom počasí. Program začal v sobotu ráno pochôdzkou fašiangovníkov po obci. Zároveň sa pripravovala kapustnica a výrobky zo zabíjačky pre prítomných. Na fašiangovej slávnosti, ktorá sa začala o 18,00 v kultúrnom dome, vystúpili žiaci miestnej materskej a základnej školy, folklórna skupina Turňa a ďalšie pozvané folklórne skupiny a gajdošské ľudové hudby. Po ukončení slávnosti zábava pokračovala klčovnicou v sprievode hudobnej skupiny Kollarband. Víkendový program uzatvorila v nedeľu gajdošská svätá omša v miestnom kostole Všech svätých.
Tešíme sa na stretnutie opäť o rok.
 
350-krát videné