Spoločenské podujatia

Gajdošské sústredenie

Dňa 6.1.2018 usporiadali FS Briežok a Ženská spevácka skupina v kultúrnom dome v Jedľových Kostoľanoch prvé Gajdošské sústredenie.

Menšie deti sa zúčastnili výtvarného, krojového a píšťalkového workshopu. Mládež sa venovala výuke hry na gajdách a píšťalkách. Po celodennej práci sa večer všetci odprezentovali v krátkom programe.
Takáto forma podujatia bola svojim spôsobom u nás prvou lastovičkou a veríme, že pre zachovanie miestnych tradícií budú ľudia, ktorí tomu venovali svoj čas, ochotní pokračovať v takýchto aktivitách i naďalej. Vďaka patrí p. Danke Kellnerovej, p. Zdenke Dobiašovej, dievčatám zo súboru, učiteľom gajdošom, ako aj obci za poskytnutie priestorov a rodičom a priateľom za podporu.
Atmosféru približuje niekoľko záberov v našej galérii (foto: D.Kellnerová).
 
 
 
118-krát videné