Spoločenské podujatia

FS Briežok na Dňoch kroja na Radvanskom jarmoku

Nádherná sobota, plná skvelých ľudí a krásnych krojov. O náš starý kroj bol obrovský záujem a spolu so svadobným krojom bol odprezentovaný aj na pódiu v Banskej Bystrici. Naše maličké Kostoľany opäť vyslali odkaz do sveta. Najkrajší moment bol, keď sa názov našej dediny ozýval celým námestím a ľudia tlieskali.

Srdečná vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na renovácii a prezentácii našich krojov a kultúry.

(zdroj: FB Danka Kellnerová)

 

698-krát videné