Spoločenské podujatia

Folklórny festival „HOP ČUP na doline“

Hop čup na doline, ukáž pupek, ukáž pupek 
a ja bych ti ukázala, ty by’s utek, ty by’s utek

V sobotu, 26. augusta sa u nás konal nultý ročník folklórneho festivalu pod názvom HOP ČUP NA DOLINE. Tento festival priamo nadviazal na doterajšie  augustové podujatie, ktorého deväť ročníkov sa konalo od roku 2014 pod názvom Kostolianske krojované slávnosti.

Okrem bohatého hudobného programu boli pripravené pre návštevníkov festivalu aj rôzne iné atrakcie zamerané na ukážku niekdajšieho života v našej obci a jej okolí. Nielen deti, ale aj dospelých isto potešilo naše minigazdovstvo, kde si mohli pozrieť domáce hospodárske zvieratá, a to napríklad kačky, sliepky, prasiatko a prítulnú kravičku Tatranku. Okrem týchto zvierat ste mali možnosť aj dozvedieť sa viac o ťažných koňoch, konkrétne o koníkovi Béďovi a jeho majiteľovi Mirkovi Tanečkovi, ktorí nám ukázali nielen postroj, ale aj prácu tohto ťažného koňa. Bolo milé sledovať vzácne puto medzi furmanom a jeho koňom.

Pre deti aj dospelých boli prichystané aj interaktívne dielne, kde si mohli pri majstrovi hrnčiarovi Fialovi z Brehov vyskúšať prácu na hrnčiarskom kruhu, ďalej háčkovanie, či vyšívanie v dielni s dievčatami z miestnej FSk Briežok.

Pre návštevníkov bolo pripravené občerstvenie v stánkoch s tradičnými párancami z Pukanca, divinovým gulášom, či vynikajúcim pečeným býčkom v obecnom stánku. Na pohostení dobrým pivkom, cukrovou vatou, či rýchlym občerstvením sa podieľali taktiež miestne pohostinstvá.

Samotný hudobný program nám otvoril gajdoš z Nitry – Miroslav Benc. Po ňom vystúpil aj heligonkár Dominik Jančo, folklórna skupina Drieňovanka z Obýc a folklórna skupina Vrštek z Hostí.

Vo večernom galaprograme, ktorým nás sprevádzal moderátor Peter Citényi, redaktor a moderátor rádia Regina, vystúpili známi folkloristi Slovenska – Jerguš Vinarčík (fujara), Karina Smolková (heligónka, píšťalka), ženská spevácka skupina Vranky z Nitry, domáca folklórna skupina Briežok, Bobáňovci z Terchovej a folklórny súbor Zobor.

Program otvorila domáca folklórna skupina Turňa. K nej sa na pódiu prihovoril aj starosta obce, Roman Vojtela. Starosta obce sa rozhodol v mene obce udeliť čestné uznanie pani Elene Pytlovej za celoživotný prínos pre obec v oblasti kultúry a folklórnej skupine Turňa za dlhoročnú reprezentáciu obce a za dlhoročný prínos v oblasti kultúry.

Na záver programu bola pripravená ľudová tancovačka pod taktovkou ľudovej hudby folklórneho súboru Zobor.

Veríme, že ste z nášho folklórneho festivalu odchádzali s tými najlepšími pocitmi a zážitkami a že vám z neho zostane v pamäti množstvo spomienok.

Vedenie obce by sa aj touto cestou chcelo poďakovať všetkým vystupujúcim, remeselníkom, miestnym pohostinstvám, poľovníkom, všetkým dobrovoľníkom, poslancom a ich rodinám za prípravu a priebeh tohto nezabudnuteľného festivalu.

Ďakujeme a uvidíme sa opäť o rok.


Fotografie z podujatia poskytli pán Karol Psota a pani Petra Potocká

Karol Psota:

Petra Potocká:

1739-krát videné