piatok, 17 septembra
Shadow

O starom Modošskom

Starý Modošský (Janka Potocká ml.)
Starý Modošský (Janka Potocká ml.)

Počuli ste už gajdy samé gajdovať? Alebo ste už videli gajdoša čarovať, či bosorovať? Všeličomu naši predkovia pred mnohými rokmi verili. Najstaršie zmienky o gajdošoch na našom území vo svojom výskume spracoval Ing. Milan Povoda, CSc (1996-1998). A práve prvý známy kostoliansky gajdoš, ktorý žil približne okolo roku 1850, sa stal námetom pre tento príbeh.

Kde bolo, tam bolo, v miestach, kde roviny do kopcov prechádzajú, bola jedna malinká dedinka, Jedľové Kostoľany nazývaná. Domčeky tejto horskej dedinky boli roztrúsené aj po okolitých vŕškoch, lúkach, v lesíkoch a aj dolinkách. Mnoho usadlostí, zvaných štále, tu bolo po kopcoch rozlezených. A v tých časoch vraj každý takýto štál mal svojho gajdoša. Najväčšou a najstaršou legendou však bol gajdoš známy pod prezývkou „starý Modošský“.

Povrávalo sa, že jeho hra na gajdy bola taká výnimočná, že ho tú hru sami čerti v pekle naučiť museli. Alebo, že si prsty sám začaroval tak, aby sa mu po gajdici len tak blingotali.  Hrával Modošský v dedine na zábavách, na svadbách, na oslavách aj na krštinách. Prosto, kde sa niečo dialo, tam starý Modošský hneď dopálil. Nenechal si on ujsť príležitosť na dobrý zárobok. A ľudia ho ani odtiaľ nikdy nevyháňali, veď čo keby im nejako škaredo pobosoroval. Chýry o tomto starom gajdošovi sa rozniesli aj do susedných dedín. Do Hostí chodil Modošský často hrávať, že to mal z Modoša celkom blízko. A tam sa v jeden večer taká vec stala, že odvtedy už nikto o jeho bosoráckej sile nepochyboval.

Zašiel si on do hostianskej krčmy, lebo vraj sa tam chystala akási oslava miestneho richtára. Modošský vošiel do krčmy, klobúk ledabolo v čele, gajdy prehodené cez plece a fajka v papuli. Privítali ho srdečne hosťania, aj ho pohostili, tak ako sa patrí. Celý večer vyhrával Modošský do tanca, ledva stíhali dievky nohami prepletať. Až sa to jednému podguráženému hosťanovi prestávalo páčiť, tak začal do gajdoša takto rýpať: „Ej ty, ale ti tie prsty hrajú! Bodáj ťa. Ada sa tie chýry o tebe pravdivie. Hovorím ti, prestaň vyhrávať a zaraz mi na moju otázku daj odpovedi. Pýtam sa ťa: si ty ozaj bosorák ako kostolianske ženy vyprávajú?“

Modošský sa usmial popod fúz, zložil gajdy a zavesil ich na klinec.  Tuho zazrel na hosťana a vraví: „Nože sám posúď, až sa ma nebojíš.“ A milý hosťan prisprostato zízal raz na Modošského, raz na gajdy, lebo nemohol vlastným očiam a ušiam uveriť. Gajdy zavesené na klinci samé hrali, akoby on ani hrať neprestal. Už načisto nevedel, či to tá pálenka mu zle porobila, alebo Modošský ozaj bosorákom je. Nuž, preľakol sa i vzal nohy na plecia.

Všetci v krčme len nemo zízali na tie gajdy z kozičky na klinci zavesené ako si samé vyhrávajú. Nikto sa neodvážil ani muknúť. Vyškerený Modošský schňapol dve zlatky, čo mu hodili pod nohy, keď hral, zvesil gajdy z klinca a tie ako na povel hrať prestali. Zasadil si širák do čela, pripálil fajku a pobral sa domov, na Modoš. 

Iný dôkaz o tom, že starý Modošský mal čarovnú moc, sa stal raz v lete, keď už bolo treba úrodu zberať. Na Drienovej vlastnil Modošský kus poľa obsiateho makom. Veru krásne makovice sa mu každý rok urodili a to lákalo ktovie koho, aby mu na mak chodil a tým makom sa kŕmil. Raz to už Modošskému nedalo a mak začaroval.

Ženy, ktoré robili na susedných poliach, na vlastné oči videli, ba aj svedectvo o tom vydali, ako chodí starý pomedzi makovičky, rozmácha sa rukami a čosi si popod nos mrmle. Obzrel sa na ženy a rečie im: „Ej ženy, ešte dnes večer budem vedieť, kto mi na moje krásne makovičky chodí. Tak som makovice začaroval, že kto sa čo i len jednej dotkne, tá sa mu hneď na paprču prilepí.“

Prekvapene a vystrašene hľadeli ženy na starého Modošského. Ale vari ešte prekvapenejšie hľadel starý Modošský večer na ruky svojho syna, ktorý s plačom zatĺkal a ruky si za chrbtom skrýval. Až keď mu otec palicou pohrozil, len vtedy mu dlane rovno pod nos otrčil a na tých dlaniach, ľudia, hádam aj zo šesť makovíc nalepených! Nuž, viete si predstaviť, aký trest asi malého fagana doma čakal.

Nuž ale nie vždy Modošskému jeho bosoráctvo len poslúžilo. Okrem iného poznal starý aj kadejaké bylinky, čo mu vedeli pomôcť cestu domov nájsť, keď sa náhodou v nejakej dedine priveľmi potúžil. I také bylinky, čo mu vedeli v takom prípade úplne myseľ vyčistiť. Ale žiadne bosoráctvo netrvá večne. A tak sa prihodilo aj nášmu Modošskému, keď sa zo zábavy z Veľkého Poľa vracal. Vtedy si naposledy pobosoroval s bylinkami, ale už bolo pre neho príliš neskoro. Domov na Modoš už nedošiel…

Modoš
Modoš

Takto neslávne skončil náš chýrny gajdoš. No povráva sa, že ak sa vraj vyberiete peši z Veľkého Poľa na Kostoľany ešte za noci, tesne pred východom slnka, tak budete v tých miestach počuť jeho gajdy krásne hrať, lebo tie sa po jeho smutnom skone už nikdy nenašli.

 

Úvodná ilustrácia: Janka Potocká ml.

782-krát videné

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.