nedeľa, 1 augusta
Shadow

Gajdoš Halabrín a jeho priateľ

„Ľúbim hriato, ľúbim vínko, zahrajže mi, Halabrínko,
zahrajže mi moju nôtu, bárs mi hrobu jamu kopú.“

Takto Halabrína vo svojich veršoch oslovuje jeho dobrý priateľ, ktorým nebol nik iný, ako známy básnik a spisovateľ Janko Kráľ. Halabrín bol po starom Modošskom druhý najstarší známy kostoliansky gajdoš. Žil a gajdoval u nás od roku 1860. Vlastné meno Halabrína už nepoznáme. 

Gajdy, typ Pohronský Inovec

Janka Kráľa v našich končinách netreba bližšie predstavovať. Bol to jeden z najznámejších štúrovcov, ktorý horlivo bojoval za svoj národ. Prezývali ho aj Divný Janko, snáď to bolo pre jeho nezvyčajnú povahu. Je známe, že so Štúrom – aj keď spolu bojovali za dobrú vec – nemal dobrý vzťah. Dodnes sa zachovali listy, ktoré si títo dvaja velikáni vymieňali. Janko Kráľ v nich ostro, často priam vulgárne kritizoval Štúrov, pre Janka Kráľa až príliš mierumilovný odboj.

Osobnosť Janka Kráľa, jeho dramatický život a smutný osud,  je dodnes opradená mnohými tajomstvami. Aj napriek svojmu ťažkému životu sa tento spisovateľ tvorbou najviac priblížil parametrom svetových klasikov. Doteraz sa nezachovala a nenašla žiadna fotografia, maľba či litografia Janka Kráľa. Celý život sa odmietal nechať nafotiť, či namaľovať. Z povstaleckého kapitána a revolucionára sa na sklonku života stal tuctový úradník na samotnom okraji spoločnosti a tento život prežil práve v našom okresnom meste – v Zlatých Moravciach.

Janko Kráľ, Matica Slovenská

Ako sa vôbec Halabrín s Jankom Kráľom mohli stretnúť? Jednoducho, v krčme. Janko Kráľ, aj keď žil v meste, sa zväčša radšej stretával s chudobnejšou vrstvou obyvateľstva. Chodieval do „Krčmy pod sýpkami“, ktorá bola len pár krokov od jeho advokátskeho domu v blízkosti paláca župana, grófa Migazziho. A práve v tejto krčme vraj zložil už spomínaný verš pre cigánskeho gajdoša z Jedľových Kostolian.

Grófa Migazziho nespomíname len náhodou. Viaže sa k nemu jedna vtipná historka, ktorá nám trochu odhalí osobnosť Janka Kráľa, večného rebela a búrliváka. Keď raz kráčal Janko z krčmy domov, zaumienil si, že si ešte fajku pripáli. Vytiahol šparák na striebornej retiazke a začal si fajku vyškrabovať. Tu proti nemu išiel miestny zemepán Viliam Migazzi. Len-len že sa nezrazil s básnikom. Ten sa mu vyhol, ale nepozdravil, lebo bol zamestnaný svojou fajkou. Gróf sa na neho oboril: „Čo ma nepoznáš? Som tunajší gróf!“ Janko Kráľ sa nenáhlivo obzrel, vytiahol fajku a ledabolo odvrkol: „Ja som zas tunajší Kráľ !“  Veď čo je gróf proti kráľovi? Gróf je iba gróf, ale kráľ je kráľ.

Nečudo veru, že sa Janko Kráľ veľmi rýchlo spriatelil s beťárom, gajdošom Halabrínom. V rokoch 1862 až 1876 títo dvaja spolu hrávali u Halabrína v Kostoľanoch. Janko Kráľ sprevádzal Halabrínovu gajdošskú hru na drumbli. Halabrín chodieval gajdovať na Cigánsku pažiť, či na Bresovo miestnym furmanom. O veselom a beťárskom Halabrínovi sa nevedelo len u nás. Dodnes sa na Skýcove hovorí: „Behá ako Halabrín!“

Pohľad z Cigánskej Pažiti

Spomeňme ešte na nie veselý koniec života Janka Kráľa. Zomrel v Zlatých Moravciach 23. mája 1876, ako päťdesiatštyri ročný na brušný týfus. Jeho hrob označili krížom z topoľového dreva s vyrytým menom. Po jeho smrti sa jeho žena odsťahovala k svojmu bratovi do Levíc a hrob postupne pustol. Posledné údaje o jeho existencii podľa zachovaných rodinných svedectiev pochádzajú z roku 1905. Až v roku 1966, na 90. výročie jeho úmrtia, nad jeho údajným hrobom postavili mramorový pomník. Janko Kráľ má však hrob aj na Národnom cintoríne v Martine, nakoľko neexistuje priamy dôkaz, kde bolo jeho telo po smrti uložené.

Pamätník Janka Kráľa v Zlatých Moravciach

Rebelstvo, odduševnenosť, prostorekosť, ale aj tajomnosť okolo jeho podobizne, či miesta posledného odpočinku sa ako hmla vznášajú nad menom Janka Kráľa. Je celkom možné, že jeho posledné roky života v Zlatých Moravciach boli poznačené aspoň malými radôstkami aj vďaka nášmu gajdošovi Halabrínovi. A kto vie? Možno mu gajdoško teraz tam hore, ako sám Janko Kráľ napísal, „hrá jeho nôtu“.


Zdroje:
Ing. Milan Povoda, CSc; Dejiny Jedľových Kostolian a okolia
Jozef Melicher, Jozef Trubíni; Požitavské povesti
Helena Juríková; Skýcov – história a súčasnosť
https://matica.sk/pamiatka-na-tajomno-divneho-janka-krala/

581-krát videné

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (General Data Protection Regulation čiže GDPR), účinné od 25. 5. 2018 má za cieľ chrániť práva (predovšetkým) občanov Európskej únie proti neoprávnenému nakladaniu s ich osobnými údajmi.

Nasledujúcou informáciou o ochrane vašich osobných údajov chceme prezentovať náš záväzok k zachovaniu vášho súkromia. Vyjasňujeme povahu, rozsah a účel zberu a používania vašich osobných údajov na webovej stránke www.jedlovekostolany.sk.

1. Anonymné použitie

Naše webstránky môžete navštevovať a používať bez toho, aby ste nám dávali akékoľvek osobné údaje. Pri príchode na naše webové stránky nezhromažďujeme a nepožadujeme žiadne osobné informácie. Môžete ju preto používať úplne anonymne. Osobné údaje zhromažďujeme len v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete formou zaslania na naše mailové adresy. Údaje, ktoré spracúvame, sa použijú výhradne na účel, na ktorý ste dali súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. Budeme uchovávať vaše osobné údaje len po nevyhnutnú dobu na to, aby sa dosiahol účel služby, ktorú ste si vyžiadali, alebo účel, na ktorý ste dali svoj súhlas, ak platná legislatíva neumožňuje inak. 

2. Logfiles

Niektoré údaje sa zaznamenávajú počas používania (tzv. používané údaje). Tieto súbory denníka neposkytujú osobné údaje našich používateľov, ale iba štatistické údaje o použití stránky . Súbory denníkov sa používajú na analýzu a zlepšenie bezpečnosti  a na identifikáciu, analýzu a elimináciu útokov.

3. Cookies

Stránka www.jedlovekostolany.sk používa súbory cookies. Pri prvej návšteve našej webovej stránky vás žiadame o súhlas s používaním súborov cookies. Môžete prijať, alebo odmietnuť súbory cookies. Sú to malé textové súbory, ktoré sú ukladané do vášho počítača pri práci s prehliadačom, ktorý používate. Súbory cookies nemôžu spustiť programy ani poskytovať vírusy do počítača. Slúžia na to, aby bol pre vás internet užívateľsky prívetivý a efektívnejší. Ak chcete zakázať používanie súborov cookies, vo vašom prehliadači je možnosť zabrániť prijatiu a ukladaniu nových súborov cookies.  Väčšina webových prehliadačov automaticky prijíma cookies. Môžete zmeniť nastavenie vášho prehliadača, aby ste odmietli súbory cookies. Pokyny, ako zmeniť nastavenia prehliadača, nájdete v Pomocníkovi vášho prehliadača.  

4. Analýza webových stránok službou Google Analytics

Na našich webových stránkach používame službu Google Analytics – službu analýzy webu poskytovanú spoločnosťou Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len „Google“). Spoločnosť Google analyzuje spôsob, akým používate naše webové stránky. Informácie zhromažďované spoločnosťou Google v spojitosti s vaším používaním našich webových stránok (napr. odkazujúca adresa URL, naše webové stránky, ktoré ste navštívili, váš operačný systém, vaše rozlíšenie obrazovky) budú odoslané na server spoločnosti Google v USA, kde budú uložené a analyzované. Príslušné výsledky nám spoločnosť Google následne sprístupňuje v anonymizovanej podobe. Údaje o používaní našich stránok nebudú v rámci tohto procesu nikdy spojené s vašou celou IP adresou. Spoločnosť Google je certifikovaná v rámci programu EU-US Privacy Shield, čo zabezpečuje zachovanie primeranej úrovne ochrany údajov pri ich spracovaní spoločnosťou Google v USA.
Váš súhlas s použitím služieb webovej analýzy môžete kedykoľvek odvolať, a to buď prevzatím a inštaláciou doplnku prehliadača Google, alebo úpravou nastavenia prehliadača.
Ďalšie informácie o službe Google Analytics sú k dispozícii v týchto dokumentoch: Zmluvné podmienky programu Google AnalyticsZabezpečenie a ochrana osobných údajov v službe Google Analytics a Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

5. Odkazy na iné webové stránky

Voliteľne odkazujeme na iné stránky, ktoré nie sú pridružené k nám (tretia strana). Ak kliknete na tieto odkazy, nemáme žiadny vplyv na to, aké údaje zhromažďujú a používajú poskytovatelia týchto stránok. Podrobnosti o zhromažďovaní a používaní údajov nájdete v prehláseniach o ochrane osobných údajov týchto stránok. Keďže zhromažďovanie a spracúvanie údajov tretími stranami, samozrejme, nie je pod našou kontrolou, nie sme za to zodpovední.

6. Zverejňovanie obrazových materiálov

Obrazové a zvukové záznamy sa môžu bez privolenia fyzickej osoby vyhotoviť alebo použiť primeraným spôsobom na vedecké a umelecké účely a pre tlačové, filmové, rozhlasové a televízne spravodajstvo, pričom takéto použitie nesmie byť v rozpore s oprávnenými záujmami fyzickej osoby (Občiansky zákonník, § 12, ods. 3). Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy, zverejnené na tejto stránke, vyhotovujeme na základe konkludentného, teda nevýslovného súhlasu, tým, že osoba/osoby strpia realizáciu tohto záznamu. V prípade požiadavky (ústnej, písomnej, elektronickej) oprávnenej osoby na odstránenie takéhoto záznamu bude takýto záznam z webovej stránky a úložného priestoru správcu stránky bezodkladne a natrvalo odstránený.

7. Podpora používateľov

Ak nás kontaktujete e-mailom, uložíme vašu e-mailovú adresu pre potrebu odpovede a na odpoveď použijeme našu e-mailovú adresu, aby sme vám pomohli poskytnúť požadované služby podpory.

8. Prevod údajov na iné tretie strany

Neposkytujeme žiadne údaje tretím stranám.

9. Zmena politiky ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si právo aktualizovať toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Podmienky ochrany osobných údajov sa môžu priebežne meniť. Všetky aktualizácie týchto podmienok budú zverejňované na našich webových stránkach. Každá aktualizácia nadobúda účinnosť jej zverejnením na našom webovom sídle. Odporúčame, aby ste sa na našich webových stránkach pravidelne informovali o možných zmenách týchto podmienok.

Obecný úrad Jedľové Kostoľany
kontakt: uradjk@tekov.sk
Posledná aktualizácia: 18.2.2020

Súbory cookies
S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies. Je to bežná prax väčšiny veľkých webových lokalít.

Čo sú súbory cookies?
Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Ako používame súbory cookies?
Tieto webstránky používajú súbory cookies na zapamätanie si použivateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránok.

Ako kontrolovať súbory cookies
Súbory cookies môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org.  Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Ako odmietnuť používanie súborov cookies
Používanie súborov cookies je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookies automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

Vlastník informačného portálu: Obec Jedľové Kostoľany

Administrácia formy a obsahu informačného portálu: Fero Hujavý

Technický prevádzkovateľ webového sídla: WebHouse s.r.o. Trnava

CMS WordPress,  téma Viral

Preberanie a ďalšie rozširovanie textových a obrazových materiálov z tohto portálu je bez uvedenia pôvodného zdroja a pri obrazových materiáloch aj autora týchto materiálov zakázané.

Tento portál spĺňa štandardy World Wide Web konzorcia týkajúce sa prístupnosti webu aj pre znevýhodnených občanov (podľa zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy) okrem nižšie uvedenej výnimky. Portál je prístupný aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS), Java a JavaScript sekvencií. Je definovaný v relatívnych jednotkách a jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.

Pri vytváraní stránok bol dodržaný zákon č. 55/2014 Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. marca 2014, o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy. Výnimku zo štandardov tvoria podstránky o zverejňovaní zmlúv a faktúr, resp. iné zverejňované dokumenty, ktoré obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

V súlade so Zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov a návštevníkov, že obec Jedľové Kostoľany je monitorovaná kamerovým systémom.