Ďalšie informácie

Občianske združenie KEMENEC

V našej obci pôsobí Občianske združenie KEMENEC, ktoré pomáha rozvíjať našu obec.

Jeho hlavnými prioritami sú:

 • rozvoj a prosperita obce za pomoci občanov,
 • skrášľovanie a spropagovanie obce,
 • rozvoj spolupráce medzi staršími občanmi a mládežou,
 • výchova hrdosti na obec, citlivosť voči kultúrnym hodnotám,
 • podpora občianskych iniciatív,
 • ochrana a popularizácie hodnôt tradičnej ľudovej kultúry, ľudových zvyklostí a výsledkov remeselnej a umeleckej zručnosti
 • spolupráca s verejnými orgánmi a ostatnými záujmovými združeniami a organizáciami, ako aj so školskou mládežou,
 • vytváranie podmienok pre rozvoj turistického ruchu,
 • zveľaďovanie a ochrana životného prostredia
 • podpora športu detí a mládeže
 • zachovanie prírodných akultúrnych hôdnôt
 • ochrana a podpora zdravia a vzdelávania.

Občianske združenie KEMENEC v súčasnosti podporuje športové aktivity v obci ako aj mládež v Základnej škole. Ak chcete prispieť sumou 2 % z daní a zároveň tým pomôcť skrášľliť našu obec, vyplňte a odovzdajte, prosím, pripojené tlačivá. V prípade, že chcete prispieť priamo finančnými prostriedkami, môžete tak urobiť ich zaslaním na číslo účtu: 0230836372/0900.
Ďakujeme.

 

161-krát videné