Spoločenské podujatia

I. Poľovnícky deň

V predposledný deň tohtoročného leta sa dňa 20.septembra 2009 za nádherného počasia konal historicky prvý Poľovnícky deň, ktorý v Jedľových Kostoľanoch usporiadalo PZ Čelár miestna časť Jedľové Kostoľany.

Na organizácii podujatia sa okrem PZ Čelár podieľali Obecný a Farský úrad v Jedľových Kostoľanoch. Čestnými hosťami na tomto poľovníckom sviatku boli starosta obce Hostie Peter Štepiansky a členovia PZ Čelár miestnej časti Hostie.
Program slávnostného dňa pripravil organizačný výbor v zložení Vladimír Kazimír st., Štefan Lavrinec st., Vladimír Berec, Ing. Milan Dobiaš a Július Beňo.
Veľký záujem prítomných vzbudil už sprievod na čele s obrazom sv. Huberta, ktorý niesli Štefan Lavrinec ml. a Vladimír Haspra ml. Za trubačmi Ing. Petrom Bekem a Ing. Tomášom Tokárom nasledoval p. farár Mgr. Ignác Šurin s miništrantami. Pozornosť občanom pritiahli vyzdobené nosidlá, zhotovené Mariánom Lukáčom, na ktorých Miloš Ďuriač, Vladimír Kazimír ml.,Manfréd Hickel a Štefan Ďatko niesli uloveného srnca. Ďalšie obetné dary niesli Miroslav Ištók a František Lavrinec. Nasledovali vodiči psov Vladimír Berec s jazvečíkom, Ing. Erik Kadlec so slovenským kopovom, Ing. Milan Dobiaš so stavačom a Dominik Povoda s farbiarom. Sprievod spestrili jazdkyne na koňoch z jazdeckej školy Ľubice Ondriašovej a uzatvárali ho poľovníci s manželkami a rodinnými príslušníkmi. Na sprievode sa zúčastnili aj členovia PZ z okolitých obcí, ktorých sem prilákalo toto slávnostné podujatie.
Svätohubertovskú omšu celebroval Mgr. Ignác Šurin spolu s Mgr. Elemírom Tassarom. Prítomní si vypočuli legendu o sv. Hubertovi, ktorú prečítala pani Zdena Dobiašová.
Popoludnie sa nieslo v znamení kultúrneho programu, ktorý pripravili členovia folklórneho speváckeho súboru Turňa z Jedľových Kostolian a tanečnej zábavy. O dobrú náladu sa zaslúžila tak dychová hudba Hostianka, ako aj tanečná skupina Rytmix pod vedením Vladimíra Uličného z Čaradíc. K spokojnosti významne prispeli tiež kuchári, ktorí pripravili poľovnícky guláš, pričom hlavným odborníkom bol Roman Vojtela.
Deň sv. Huberta zanechal v občanoch Jedľových Kostolian hlboký dojem. Poľovníci tak obohatili kultúrny život obce o novú tradíciu, v ktorej chcú a budú pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.
 
1493-krát videné