Úradná tabuľa - expirované

Pozvánka na valné zhromaždenie

DŇA 26.7.2013 VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZRUŠENÉ

Vážení vlastníci,

členovia prípravného výboru Urbárskej spoločnosti Jedľové Kostoľany:
Ing. Milan DOBIAŠ, PhD.,  bytom Jedľové Kostoľany 635, tel.: 0915972676,
Ing. Viliam DRIENOVSKÝ,  bytom Sklenárova 26, Bratislava,tel.:0918655136,
Vladimír KAZIMÍR, bytom  Jedľové Kostoľany 314, tel.: 0915425045,
Ladislav JONIS, bytom Jedľové Kostoľany 117, tel.: 0910291385
Mária Bugárová, bytom Jedľové Kostoľany 176, tel.: 0904070703
Ján KAPITANČÍK, bytom Jedľové Kostoľany 548, tel.: 0905719821
 
týmto zvolávame
 
Valné zhromaždenie Urbársko lesného a pasienkového pozemkového spoločenstva Jedľové Kostoľany
 
na deň 26. júl   2013 o 15.00 hod.
 
v posluchárni  AT 22, T pavilón na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre
 
 
173-krát videné