Informácia

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu (územný plán obce Veľká Lehota)

SKM_C22722120109390
47-krát videné