Zaujímavosti

Prichádza advent

Advent je prvou časťou liturgického roka. Dĺžku adventného obdobia vymedzujú štyri adventné nedele. Po štvrtej adventnej nedeli nasledujú Slávnosti Narodenia Pána – 25. decembra. Prvá adventná nedeľa môže pripadnúť na niektorý deň medzi 27. novembrom až 3. decembrom. Posledná, teda štvrtá nedeľa, môže vyjsť aj na 24. decembra. Počet nedieľ sa často líšil a advent sa slávil štyri až šesť nedieľ pred Vianocami. Až pápež Gregor Veľký stanovil jasný počet štyroch nedieľ. Každá z adventných nedieľ mala svoje ľudové označenie: železná, bronzová, strieborná a zlatá.

Toto obdobie môžeme charakterizovať ako obdobie pokoja, rozjímania, dobročinnosti a upokojenia. Samotné slovo advent pochádza z latinčiny. „Adventus“ v preklade znamená príchod a odkazuje na príchod Spasiteľa. 

Typickým symbolom adventu je adventný veniec, ktorý má 4 sviečky a každú adventnú nedeľu sa postupne zapaľuje o jednu sviečku viac. Za vznik adventného venca vďačíme teológovi Johannovi Heinrichovi Wichernovi, ktorý v polovici 19.storočia urobil pre svojich zverencov drevený veniec s 24 sviečkami – na každý deň do Vianoc jednu. Časom sa počet sviečok znížil na terajšie štyri,  na každú adventnú nedeľu jedna. Tri sviečky by mali byť modré alebo fialové a jedna ružová. Fialová farba symbolizuje upokojenie a pokánie. Ružová je zase farbou radosti a šťastia. 

Na prvú adventnú nedeľu sa zapaľuje prvá fialová sviečka, tzv. svieca prorokov. Je pripomenutím prorokov, ktorí predpovedali narodenie Ježiša Krista. Na druhú adventnú nedeľu sa zapaľuje druhá fialová sviečka, tzv. betlehemská, ktorá predstavuje lásku a predstavuje Ježiškove jasličky.  Na tretiu adventnú nedeľu sa zapaľuje ružová sviečka, tzv. pastierska, ktorá vyjadruje radosť z toho, že pôst je takmer na konci. Na štvrtú adventnú nedeľu sa zapaľuje posledná fialová sviečka, tzv. anjelská, ktorá predstavuje mier a pokoj.

436-krát videné