Informácia

UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov parkujúcich motorové vozidlá na miestnych komunikáciách, že sa týmto môžu dopúšťať porušovania zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, najmä znení § 23, ods. 1 a § 25, ods. 1, písm. s)

Držiteľ vozidla sa takýmto správaním dopúšťa správneho deliktu za čo mu môže byť uložená pokuta vo výške 78 €.

Žiadame pre to občanov, aby svoje motorové vozidlá neparkovali na miestnej komunikácii, cestnej a verejnej zeleni pred rodinnými domami a na iných verejných miestach v obci, kde to nie je dovolené.

Takto odstavené vozidlá, okrem toho že porušujú zákon, tiež zabraňujú prejazdu technike vykonávajúcej zimnú údržbu a zber odpadov ale tiež bránia prejazdu vozidlám záchranných zložiek.

94-krát videné