Školské aktivity

Zápis žiakov do 1. ročníka

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka sa bude konať dňa 10. apríla 2018 o 10.00 h v budove ZŠ Jedľové Kostoľany.

Na zápis je potrebné priniesť :

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu dieťaťa
  • rodný list dieťaťa
  • 10 € (pracovné zošity pre žiaka 1. ročníka).

Zápisu sa zúčastnia všetky deti:

  • ktoré do 31. augusta 2018 dovŕšia šiesty rok veku,
  • ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok.
123-krát videné