Informácia

Zaslanie oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 – 2027“

Informácia o zaslaní oznámenia o strategickom dokumente:

SKM_C22721102509090

Oznámenie o strategickom dokumente:

oznamenie-o-strategickom-dokumente-
88-krát videné