Zaujímavosti

Vysvätenie krížov na Kalvárii

Kalvária, vápencová skala na východnom okraji obce, bola rovnako ako blízka Vaňová, v minulosti rozbagrovaná z dôvodu ťažby štrku. Kalvária mala uvádzanú nadmorskú výšku 378 m.n.m. a jej pomenovanie vzniklo s veľkou pravdepodobnosťou preto, že naši predkovia tam kedysi osadili tri kríže. Ako uvádzajú miestne pramene, tieto kríže boli z rokov 1828 a 1859 a obyvatelia sa k nim chodili modliť počas veľkonočných sviatkov. Kronika obce v roku 1933 uvádza, že na vrchu Kalvária stáli tri staré polámané kríže.

Pamätníci z obdobia rokov 1948 – 1955 spomínajú na jeden drevený kríž, po stranách ktorého stáli dve lipy. Neskôr bol tento drevený kríž nahradený betónovým, pričom tento bol koncom sedemdesiatych rokov odstránený kvôli ťažbe štrkov a presunutý na nové miesto vedľa cesty smerom do Lukačov.

Na nasledujúcom zábere z roku 1973 je možné v diaľke na vrchu Kalvária vidieť dva stromy – sú to práve tie spomínané lipy, medzi ktorými bol osadený betónový kríž – a vlastne je vidieť už aj začiatok ťažby.

Kalvaria-1973

Po vyťažení tohto kopca a ďalších desaťročiach niekdajšiu symboliku tohto miesta pripomínal už len miestne zaužívaný názov „Kalvária“, z ktorého bolo možné dedukovať súvislosti.

Toto sa zmenilo v rokoch 2018 a 2019, kedy sa pán Radoslav Krnáč v spolupráci s Ľubošom Lukáčom a Agro Jedľové Kostoľany rozhodli, že sa pokúsia nadviazať na minulosť a na zvyškoch rozbagrovanej Kalvárie postavili krásne nové tri kríže.

Nové kríže na zvyškoch starej Kalvárie

Úmysel posvätiť tieto kríže bol v danom čase zmarený príchodom pandémie. No tento rok sa viac ako po troch rokoch podarilo dobrý úmysel zavŕšiť. Kríže dostali nový náter a v sobotu, 22.10.2022 ich vdp. Mgr. Ignác Šurín za účasti veriacich posvätil. Jedinečnosť danej chvíle dotvárali dozlatista sfarbené stromy na blízkych kopcoch a tichý jesenný dáždik.

pk102022_009

Či ste už domáci, alebo návštevník našej obce, isto vám odporúčame toto miesto navštíviť, na chvíľu sa zastaviť a vychutnať si tichú chvíľu spolu s krásnym výhľadom na obec a okolité kopce a lesy.

996-krát videné