Informácia

ODPADY – informácia o mieste ukladania

Oznamujeme občanom, kde sa majú ukladať nasledovné zložky triedeného odpadu:

POPOL – kontajner na zbernom dvore za obecným pohostinstvom
BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – skládka smerom na Modoš po ľavej strane
ELEKTROODPAD – dvor za obecným úradom počas pracovnej doby alebo po dohode
POUŽITÝ OLEJ Z DOMÁCNOSTI – nahlásiť na obecnom úrade 5 l zberné nádoby, ktoré budú občanom poskytnuté bezplatne.
PNEUMATIKY – odoberá každý pneuservis
 
339-krát videné