Ďalšie informácie

Posvätenie kríža

V nedeľu, 26.októbra 2014 sa pod Drienovou, na rázcestí Borisko – Brezovo konalo posvätenie kríža s pamätnou tabuľou na počesť vdp. Jána Laktiša (1913-1979), rímsko-katolíckeho kňaza, rodáka z Topoľčianok, ktorý pôsobil v Jedľových Kostoľanoch v rokoch 1953 – 1957.

S príhovorom vystúpil o.i. PaedDr. Ondrej Valach, učiteľ a regionálny historik, venujúci sa najmä histórii horného Požitavia. Kríž posvätil vdp. Mgr. Ignác Šurin, správca miestnej farnosti. Slávnosti sa okrem miestnych obyvateľov zúčastnili aj návštevníci zo širšieho okolia. 
Niekoľko záberov z tejto udalosti nájdete vďaka pánovi Karolovi Psotovi v našej galérii.
636-krát videné