Spoločenské podujatia

Stretnutie jubilantov 2014

V nedeľu, 26.októbra 2014 sa v kultúrnom dome pod záštitou Obecného úradu a starostu obce uskutočnilo stretnutie s našimi jubilantmi. Účastníci obdržali darček a zapísali sa do pamätnej knihy. V kultúrnom programe vystúpili deti zo ZŠ a MŠ a folklórna skupina Turňa. Všetkým oslávencom aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. 

Autor obrazového materiálu: p. Karol Psota


 

109-krát videné