Spoločenské podujatia

Slávnostné stretnutie jubilantov 2015

V nedeľu, 25. októbra 2015 sa v miestnom kultúrnom dome pod záštitou Obecného úradu a starostu obce uskutočnilo stretnutie s našimi jubilantmi. Účastníci obdržali darček a zapísali sa do pamätnej knihy. Program spestrilo vystúpenie detí z MŠ, detí ZŠ pod vedením Mgr. Jarmily Rajnohovej a folklórnej skupiny Turňa. Všetkým oslávencom aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. 

Autor fotografií: p.Karol Psota

 
108-krát videné