Spoločenské podujatia

Slávnostné stretnutie jubilantov 2012

V nedeľu, 11. novembra 2012 sa v miestnom kultúrnom dome pod záštitou Obecného úradu a starostu obce uskutočnilo tradičné stretnutie s našimi jubilantmi. Účastníci obdržali darček a zapísali sa do pamätnej knihy. Program pokračoval vystúpením detí z MŠ a školského klubu. Po záverečnom vystúpení folklórnej skupiny Turňa pokračovalo stretnutie neformálnou časťou. Všetkým oslávencom aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. Obrazový materiál poskytol p. Karol Psota.

150-krát videné