Spoločenské podujatia

Slávnostné stretnutie jubilantov 2013

V nedeľu, 29.decembra 2013 sa v miestnom kultúrnom dome pod záštitou Obecného úradu a starostu obce uskutočnilo tradičné stretnutie s našimi jubilantmi. Účastníci obdržali darček a zapísali sa do pamätnej knihy. Program pokračoval vystúpením detí z MŠ a školského klubu. Po záverečnom vystúpení folklórnej skupiny Turňa pokračovalo stretnutie neformálnou časťou. Všetkým oslávencom aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. Autorom obrazového materiálu je pán Karol Psota.

  

176-krát videné