Spoločenské podujatia

Slávnostné stretnutie jubilantov 2018

V nedeľu, 14. októbra 2018 sa tak, ako každoročne, pod záštitou Obecného úradu a starostu obce v miestnom kultúrnom dome uskutočnilo Slávnostné stretnutie jubilantov. 

Oslávenci obdržali malé spomienkové predmety a zapísali sa do pamätnej knihy. Pre jubilantov pripravili vystúpenie deti z MŠ a ZŠ pod vedením svojich pedagógov a FS Turňa so svojimi a aj hosťujúcimi muzikantmi.
 
V rámci programu sa konala aj prezentácia Márie Beneovej a Vladimíra Kmeťa z OZ Maximilián Hell z Nitry pod názvom „Požitavie, ako ho nepoznáme“.
 
Všetkým oslávencom aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme. 
 
Autor obrazového materiálu: p. Karol Psota.
677-krát videné