Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2022 o určení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jedľové Kostoľany

VZN č.12022 ourčení výšky príspevku na plnú alebo čiastočnú uhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľksje pôsobnosti obce
32-krát videné