streda, 23. septembra 2020Meniny má Zdenka

Obrátenie Pavla

„Bude-li jasný den na svatého Pavla obrácenie, ten rok v ničemž nedostatku nenie. Pakli mlha bude,tehdy zvěř i člověk duše zbude. A budú-li ten den větrové, to sie zbúřie proti sobě národové. Bude-li déšť nebo snieh pršeti,pro draho sie o zdravu starati.“ (záznam z knihy z roku 1471)

Pavol oslavuje svoje meniny spolu s Petrom 29. júna. Tento apoštol má však v cirkevnom kalendári ďalší sviatok, ktorý pripadá na 25. januára, kedy sa pripomína jeho zázračné obrátenie. Udalosť, ktorá zasiahla do života niekdajšieho prenasledovateľa kresťanov Šavla natoľko, že sa z neho stal Pavol, neskôr známy ako apoštol národov, misionár a zvestovateľ evanjelia.

Mesto Tarzus je prístavným mestom v dnešnom Turecku, kedysi významný obchodný uzol, centrum vzdelania a kultúry a aj hlavné mesto provincie Rímskeho impéria. Tam sa bohatým židovským rodičom a rímskym občanom narodil Šavol. Vyučil sa remeslu výroby lodných plachiet, no rovnako sa sústredil aj na vzdelanie, pričom ovládal niekoľko jazykov a výchova podľa princípov farizejskej školy formovala jeho teologické, sociálne aj politické názory. Šavol sa stal horlivým farizejom, no nezniesol nové učenie, ktoré hlásal Ježiš a jeho učeníci. Kresťanov nechával väzniť, mučiť, schvaľoval ich zabíjanie. Keď kameňovali prvého mučeníka diakona Štefana, Šavol strážil jeho katom šaty.

Keď dospel, zaradil sa medzi prenasledovať kresťanov a vybral sa so svojou skupinou do Damasku. Cestou ho však ožiarilo svetlo z neba, ktoré bolo jasnejšie ako slnko a začul hlas, ktorý mu hovoril: „Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?“. Šavol sa zmohol iba na otázku: „Kto si, pane?“, na ktorú dostal odpoveď: „Ja som ten, ktorého ty prenasleduješ… preto som sa ti zjavil, aby si sa stal mojím služobníkom a svedkom toho, čo si videl, i toho, čo ti ukážem.“ Po tejto udalosti sa Šavol obrátil, v Damasku sa dal pokrstiť, prijal meno Pavol a s horlivosťou jemu vlastnou ohlasoval vzkrieseného Krista. Sám sebou sa cítil povolaný za apoštola, o čom píše vo svojich listoch a je to zachytené aj v biblických Skutkoch apoštolov.

Spolu s inými podnikal misijné cesty, zakladal cirkevné spoločenstvá, bol väznený a nakoniec v roku 67 popravený v Ríme. Nad predpokladaným hrobom apoštola Pavla, za mestskými hradbami starobylého Ríma, stojí dnes monumentálna bazilika. Vo 4. storočí tu postavili najskôr malú kaplnku, postupne prestavanú na veľkolepý kostol, ktorý však vyhorel. V 19. storočí na jeho ruinách vznikol ten dnešný, chrám sv. Pavla za hradbami (San Paolo fuori le mura), ktorý je významnou turistickou pamiatkou večného mesta.

Na jeho nádvorí stojí vysoká mramorová socha sv. Pavla. Dôstojná postava oblečená v tunike, na nohách sandále, vážna tvár zarastená dlhou bradou. V pravej ruke drží meč, nástroj svojej mučeníckej smrti, ale aj symbol slova Božieho, ktoré je „ostrejšie ako dvojsečný meč“. V ľavej ruke má knihu, symbol jeho početných listov písaných prvým kresťanským obciam. Podľa týchto atribútov možno spoznať Pavla na väčšine jeho vyobrazení. Ale vďačným námetom umelcov sa stala aj samotná udalosť Pavlovho obrátenia na ceste do Damasku.

Dátum Pavlovho obrátenia sa považuje aj za obrátenie zimy, vraj v tento deň je zima už vo svojom prostriedku. Hovorilo sa, že O Pavle je pol zimy, Pavla obrátenie – zimy obrátenie, či Na Pavla napoly peceň. A samozrejme, že ľudia sa tešili aj z pribúdajúceho svetla, veď na Pavla je deň o chlapský krok dlhší. No nielen zima sa mala koncom januára obracať, ale aj medvede v brlohoch. Teda len vtedy, ak je pekne a mrzne. Ak je odmäk, medveď sa síce zobudí, ale uloží sa znova na ten istý bok. V tento deň  preto platil zákaz chodiť do hory a poľovať. 

Hoci v súčasnosti 25. januára oslavujeme Gejzu, tradičné Pavlovo obrátenie je zaznamenané v mnohých pranostikách. V tento deň neveštila hmla ani odmäk nič dobré. Keď na Pavla kvapce, obúvaj si kapce. Gazdovia vtedy vedeli, že krmivom budú musieť šetriť. Keď sa na obrátenie Pavla vtáča z kaluže napije, bude zlá jar, ak sa vôl napije, bude zlé celé leto. Najviac sa ľuďom pozdávalo, ak bolo v tento deň jasné a pekné, hoci mrazivé počasie: Svätý Pavel jasný prináša rok šťastný. Ak na Pavla svieti slnko, zatekajú strechy, bude veľa vína. Ak je na Pavla tuhá zima bude bohatá úroda. Skrátka, ak je na svätého Pavla pohoda, bude dobrá úroda.


(Zdroj: www.rodinka.sk, Michaela Vargová, obrázky Wikipedia)

285-krát videné