Spoločenské podujatia

Posedenie s jubilantmi

V nedeľu, 26.októbra 2008 sa v miestnom kultúrnom dome pod záštitou Obecného úradu a starostu obce uskutočnilo stretnutie s našimi jubilantmi, ktoré sa nieslo v duchu myšlienky, prednesenej starostom v úvodnej reči: „Dovoľte mi vysloviť myšlienku, ktorá nesúvisí s vekom, ale s elánom, motorom fyzického a psychického zdravia ľudí každého veku. Stretávajme sa, rozprávajme sa, tolerujme si navzájom chyby i nedostatky, pochváľme klady, lebo nikdy nevieme, či nám osud dopraje stretnúť sa aj nabudúce v taktomto hojnom počte.“
Po tom, ako tridsaťjeden zúčastnených obdržalo darčeky, ktoré im budú pripomínať tento deň,  pokračoval program vystúpeniami žiakov materskej a základnej školy. Po záverečnom vystúpení folklórnej skupiny Turňa pokračovalo stretnutie neformálnou spoločenskou časťou. Všetkým jubilantom aj touto cestou ešte raz srdečne blahoželáme.
 
163-krát videné